List założycielski

Funduszowcy wszystkich krajów, łączcie się!

Różnimy się wiekiem, wykonywanym zawodem, zainteresowaniami i miejscem zamieszkania – jest jednak wspólne doświadczenie, które nas łączy. Czas kiedy byliśmy bardzo młodzi, jeszcze przed maturą, a już mieliśmy okazję spotykać pierwszoplanowe postacie polskiej nauki, kultury i sztuki. Czas, gdy na przekór szkołom chcącym nas równać do średniej, mieliśmy okazję rozwijać nasze zainteresowania pod okiem prawdziwych pasjonatów. Czas, gdy poznawaliśmy rówieśników z różnych zakątków Polski, którzy jednak rozumieli nas lepiej niż koledzy z klasy i podwórka…

Było to doświadczenie udziału w programie pomocy zdolnym uczniom prowadzonego przez Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci. Po kilku lub kilkunastu latach od ukończenia programu postanawiamy ożywić naszą społeczność poprzez stworzenie Klubu Absolwentów Funduszu.

Co planujemy zrobić?

W roku 2015 chcemy zorganizować dwie inicjatywy:

Dlaczego?

Inspiracją dla nas są prężnie działające stowarzyszenia alumnów uczelni amerykańskich. Dla osób z Uniwersytetu Stanforda, Harvarda czy MIT kontakty z innymi absolwentami stanowią często większą wartość niż sama wiedza zdobyta w czasie studiów. Dzięki takim relacjom powstało wiele innowacyjnych firm i przełomowych prac badawczych - skorzystajmy z tych dobrych wzorców!

Choć czasy Funduszu już dawno za nami, to możemy sprawić by wspólnota i wymiana myśli trwała dalej. Widzimy ogromny potencjał do interdyscyplinarnych inicjatyw w zebraniu ludzi, których łączy wspólne doświadczenie Funduszu, a którzy obecnie realizują się jako naukowcy, nauczyciele, ludzie biznesu i specjaliści, a także społecznicy, artyści i ludzi kultury, lub w jakikolwiek inny sposób. Naprawdę warto pielęgnować funduszowe znajomości!

Bardzo doceniamy unikatową szansę rozwoju, jaką dał nam Fundusz i chcemy by kolejni młodzi ludzie też ją otrzymali. Z tego powodu będziemy aktywnie wspierać Fundusz: propagować jego działalność, wspierać organizacyjnie, stanowić zaplecze ideowe, fundraisingowe i finansowe.

Uważasz, że warto stworzyć Klub Absolwentów? Zróbmy to razem!

Adam Zadrożny, Anna Kornakiewicz, Błażej Osiński, Dorka Budacz, Jacek Migdał, Jan Lipski, Piotr Migdał